سنگ آهن بافق
معادن سنگ آهن
کنسانتره
کنسانتره سنگ آهن
آهن اسفنجی
آهن اسفنجی
هماتیت
سنگ آهن هماتیت
مگنتیت
سنگ آهن مگنتیت

سنگ آهن

سنگ آهن، یک محصول معدنی است که دارای فلز آهن میباشد. از مهمترین کانی های آن هم میتوان از هماتیت و مگنتیت نام برد.

بخش آهن اسفنجی

بخش آهن اسفنجی

آهن اسفنجی

آهن اسفنجی از احیای مستقیم سنگ آهن که بصورت گندله است بدست می اید

میلگرد ساده

Concentrate to Pellet

کنسانتره سنگ آهن

گندله سنگ آهن